Curriculum Vitae

Finance for Non-Financials / Velden

Owner 01-01-2011 / heden

In 2011 ben ik begonnen Finance for Non-Financials op te richten. Daarbij focusseer ik mij op het verzorgen van trainingen die zich richten op professionals. Veel cursussen van gerenommeerde bureaus richten zich op het leren lezen van de jaarrekening. Hoewel dit interessant is hebben de meeste professionals binnen ondernemingen daar te weinig aan. Immers het jaarverslag is 100% gericht op het verleden, gemaakt door en voor financieel professionals. Mijn cursussen richten zich op de toekomst. Hoe kan een professional Finance in zijn voordeel gebruiken? Door financieel te anticiperen en met gerichte acties te reageren. Dit veronderstelt dat er een beeld is van de financiële toekomst. En een goed beeld kunt u alleen verkrijgen door inhoudelijke discussies met uw financiële collega’s.

 

Ploegmakers Groep / De Rips
Concern Controler 12-07-2018 / heden

Financieel eindverantwoordelijke van de Ploegmakers Groep BV's en haar dochterondernemingen. Na twee jaar voltijds als docent gewerkt te hebben miste ik het vak. Op basis van de financiële overzichten. Hoe staan we ervoor? Welke bedrijfsonderdelen doen het goed? Waar gaat het minder? Welke kostensoorten ontwikkelen zich anders dan verwacht. Hoe kunnen we onze omzet en winstgevendheid verbeteren? Welke acties zouden we kunnen of moeten nemen. Kortom: terug naar de kern van de controller.  

 

Netherlands Business Academy / BredaCRKBO_Docent

Docent Treasury Management 01-07-2016 / heden

Onder treasurymanagement wordt in het algemeen verstaan het besturen en bewaken van de inkomende en uitgaande geldstromen en van de geldmiddelen, alsmede op het beheersen van de daaraan verbonden kosten en risico's.
Programma
Dag 1: Introductie en financiële rekenkunde (De heer drs. G.A. Hiltermann)
Dag 2: Waardering eigen en vreemd vermogen; investeren (De heer drs. G.A. Hiltermann)
Dag 3: Risico, rendement, vermogenskosten (Mevrouw drs. S.W.H. Marcussen RC)
Dag 4: Topics in financiering, o.a. fusie en overname, optietheorie (Mevrouw drs. S.W.H. Marcussen RC)
Literatuur
Hillier, David, Lain Clacher, Stephan Ross, Randolph Westerfield & Bradford Jordan (2014), Fundamentals of corporate finance, 2nd European edition, McGraw-Hill Education, ISBN 9870077149772.

 

Canon Océ / Venlo

Global Inventory Controller 01-06-2012 / 31-03-2016

Ik ben verantwoordelijk voor de planning en control cyclus van de Océ voorraad. Daaruit voortkomend adviseer ik de CFO van Océ in alle voorraad thema's die bij de werkmaatschappijen en productie sites voorkomen. Samen met de Vice Presidents van de goods flows stel ik de actieplannen op en monitor de voortgang.
In het kader van de integratie met Canon worden de logistieke goederen stromen aangepast. Tevens zijn de verkoopmaatschappijen overgedragen aan Canon entiteiten. In deze sterk veranderende omgeving zorg ik ervoor dat de voorraad 'in control' blijft. De rapporteringen heb ik volledig aan de nieuwe canon structuur en KPI's aangepast.

 

Canon Océ / Venlo

Project controller Reaching Our Potential 01-03-2010 / 31-05-2012

In 2010 ben ik begonnen als Project controller aan het grootste strategische project binnen Océ. Daarbij heb ik een KPI structuur ontwikkeld en geïmplementeerd, aan de hand waarvan de projecteffectiviteit sterk is verbeterd. Door middel van het verkregen inzicht heb ik actief het project kunnen verbeteren. De samenwerking met de McKinsey consultants heeft me sterk ontwikkeld in met name de proces aanpak. Door goede en actieve monitoring van activiteiten, beslissingen en resultaten is het project zeer efficiënt en effectief. Hierdoor zijn veel van mijn initiatieven geaccordeerd door de Raad van Bestuur en is het project inmiddels ook overgenomen door Canon. De jaarlijkse benefit van het project is een veelvoud van de kosten.

 

Océ-Deutschland Business Services GmbH / Mülheim an der Ruhr, DL

Company controller 01-12-2006 / 28-02-2010

Financieel eindverantwoordelijk Océ-Deutschland Business Services GmbH en dochteronderneming Studenten Kopier Dienst GmbH. Eindverantwoordelijk finance & control cycle. Aansturing 7 medewerkers in financiële discipline. 50 productie locaties in Duitsland. Organisatie is in 4 jaar tijd 60% gegroeid. In deze periode hebben wij de grootste OBS deal in de geschiedenis van Océ gerealiseerd. De productie is Off-Site gerealiseerd waarbij ik de financiering en controlling taken heb verricht.

 

Océ / Venlo

Business Group Controller Océ Business Services 01-04-2005 / 30-11-2006

Business Group Controller Business Services. HQ monitoring individuele werkmaatschappijen. Support & ontwikkeling bij grote deals. Beoordeling potentiële overname kandidaten / fusie. Advisering Raad van Bestuur Océ.

 

Océ / Venlo

IT Controller 01-09-2002 / 31-03-2005

Lid IT management team Océ. Financiële beoordeling IT programma. IT spend survey ontwikkeld voor Océ company. Interne doorbelastingstructuur IT-cost geïmplementeerd.

 

Fonty’s ILEC / Venlo

Financieel adviseur / docent 01-04-2001 / 31-08-2002

Eindverantwoordelijk financiële aspecten logistieke projecten ILEC. Docent Open Universiteit (Financiering) Docent Vervoersacademie (Duitstalig; bedrijfseconomische en logistieke vakken) Projectrapportering Rijnstate logistieke herdefiniëring.

 

Universiteit Maastricht / Maastricht

Docent 01-02-2000 / 31-03-2001

Docent faculteit bedrijfseconomie sectie Accounting & Controlling vakken

Management Accounting & Control, Financiële Informatie systemen, Financiering, Informatie Technologie, Accounting I & II, Controlling I & II, Wetenschapsfilosofie

 

Philips / Eindhoven

Assistent Controller 01-12-1998 / 31-01-2000

Maandafsluiting douane entrepot, Voorraad aansluitingen, Valuta hedging

 

Opleidingen

 

Universiteit Maastricht

Register Controller 01-09-2004 / 01-12-2006

Tijdens de RC opleiding heb ik nogmaals de theoretische grondslagen geplaatst in de praktijk. Door met verschillende financials over thema's te discussiëren ontstaat diepgaand begrip voor de materie.

Fontys Leraren Opleiding Tilburg

Didactische bekwaamheid 01-09-2001 / 15-05-2002

Iedere professional is dagelijks bezig met kennisoverdracht. Tijdens de opleiding voor mijn didactische bekwaamheid heb ik met name de structurering en methodiek als waardevol ervaren.

Universiteit Maastricht

Drs. Bedrijfseconomie 01-09-1994 / 30-11-1998

Aan de Universiteit Maastricht ben ik afgestudeerd in de richting Controlling.

 

Bekijk de Financiële cursussen die wij aanbieden