Investeringsbeslissingen en overname waarde

Finance for Non-Finanicals: De Investeringen

Als professional weet u dat een specifieke investering uw dienstverlening zal verbeteren. Om toestemming te krijgen voor de investering zult u echter niet uitsluitend de inhoudelijke argumenten moeten aanvoeren maar ook een gesprek kunnen voeren over de financiële consequenties. Hoe hoog is het investeringsbedrag? Welke voordelen, in euro's, worden gerealiseerd, op welk tijdstip? Zijn er nog andere financiële gevolgen? Welke mate van zekerheid is er? Kortom: Wat zijn de risico's en welke kasstromen verwacht je in de tijd. Weten hoe een brug te bouwen is niet gelijk aan kunnen inschatten wat dit gaat kosten. Volg de cursus investeringsbeslissingen en overname om uw project beter te presenteren en de kans op een goedkeuring te verhogen.

Aan het einde van deze cursus bent u in staat:

 • De belangrijkste termen en investeringsmethodieken in een kader te plaatsen;
 • De twee belangrijkste investeringsgrondslagen: Tijd en Risico
 • Een gewogen investeringsbeslissing te nemen;
 • Een betere risico analyse te maken;
 • Een beter inhoudelijk gesprek te voeren met de financieel verantwoordelijke van uw onderneming. 

Gedurende de ochtend worden de belangrijkste uitgangspunten voor de waarde bepaling van een investering besproken en in een kader geplaatst. Vervolgens komen achtereenvolgend de belangrijkste overzichten aan bod: de terugverdien tijd, de netto contante waarde en het rendement op investering. Na de lunch worden de overzichten, die de kandidaten tijdens de voorbereiding hebben toegestuurd besproken, om de opgedane kennis toe te passen. Door deze in de groep te bespreken worden de begrippen meer toegankelijk en komen de uitgangspunten wederom ter sprake. Tijdens de training wordt een model voor investeringsbeoordeling besproken dat de deelnemers in staat stelt zelf na afloop een goede analyse te maken. Deze Excel file in combinatie met de training geven u een gedegen basis voor het maken van een goede financiële afweging. 

Voorbereiding

Als voorbereiding op de cursus stuurt u een investeringsanalyse in. Tijdens de cursus worden de ingeleverde overzichten en de vragen behandeld.

Literatuur

Om ook na het volgen van de cursus verdere verdieping en verbreding van kennis mogelijk te maken wordt naast de cursus map ook het boek Financieel Management voor de niet-financiële manager, Deel 2: Management Accounting & Control van Hilterman verstrekt.

Verdere verbreding van kennis kan plaatsvinden door de overige delen van de reeks.

 • Hilterman, Financieel Management voor de niet-financiële manager Deel 1 Jaarverslaggeving
 • Hilterman, Financieel Management voor de niet-financiële manager Deel 3 Financiële Beheersaspecten

Direct inschrijven voor de training Finance for Non-Financials ontrafeld: investeringsbeslissingen en overname waarde 

De cursusdag zal als volgt worden ingedeeld:

 • Introductie
 • De invloed van tijd op de waarde van geld
 • De invloed van risico op de waarde van geld
 • Pay back period
 • Netto Contante Waarde
 • Return on Investment
 • Gemiddelde vermogenskosten voet (WACC)
 • Internal Rate of Return
 • Aandeelhouderswaarde ROIC, ROA, ROCE
 • Leren praten over investeringsvoorstellen
 • Afsluiting
 • Gelegenheid voor beantwoording van persoonlijke vragen.

Het is mogelijk om in aansluiting op de cursus een (reeks van) coaching gesprekken te boeken. Hierin worden vragen en concepten specifiek voor de eigen situatie en onderneming besproken.

Direct inschrijven voor de training Finance for Non-Financials ontrafeld: Investeringsbeslissingen en overname waarde

Bestemd voor Niet-financiële professionals
Maximaal aantal deelnemers 6 personen
Prijs € 998,- excl. BTW
Cursusduur Eén dag
Docent Drs. Susan Marcussen-Geelen RC,
Lokatie & Data In onderling overleg.
Dagindeling 08:30 – 09:00 uur Ontvangst
09:00 – 12:30 uur Blok 1
12:30 – 13:30 uur Lunch
13:30 – 17:30 uur Blok 2

Direct inschrijven voor de training Finance for Non-Financials ontrafeld: investeringsbeslissingen en overname waarde

Direct inschrijven voor de training Finance for Non-Financials ontrafeld: investeringsbeslissingen en overname waarde

Inschrijven voor: Investeringsbeslissingen en overname waarde

€ 998,00
Exclusief BTW.
€ 1.207,58
Inclusief BTW.

Contactgegevens

Zal uitsluitend bij calamiteiten worden gebruikt.

Factuurgegevens

Indien afwijkend factuuradres hier graag vermelden.

Overige

** Indien er geen training binnen de aangegeven periode wordt aangeboden kunt u verzoeken de inschrijving te annuleren. In een dergelijk geval zal het inschrijfgeld zonder aftrek van kosten aan u worden geretourneerd.

Wij waarderen het zeer indien meerdere collega's gezamenlijk een training volgen. Elke tweede deelnemer van een training krijgt daarom 20% korting, de derde 30% en alle volgende 40%.

Wij zouden onze promotors graag willen bedanken.

 

Meer informatie? Wij bellen u terug: