Financiële overzichten ontrafeld en verklaard!

De structuur van Finance for Non-Financials   1 dag

Training IT management van grote internationale ondernemingFinanciële begrippen en samenhangen doorgronden is een vak apart. Dit betekent echter niet dat de toegepaste financiële begrippen voor jouw een ondoorgrondelijke massa getallen en tabellen hoeven te blijven. De Financieel Management overzichten worden gemaakt op basis van een aantal uitgangspunten en hebben altijd een zelfde soort structuur. Lees mijn artikelen op deze website voor meer inzicht in Financieel Management en ervaar hoe ik Financieel Management voor iedereen toegankelijk maak. De drie financiële overzichten, namelijk de Winst en Verliesrekening, de Balans en het Kasstroomoverzicht weerspiegelen een reële situatie op een gestructureerde manier. Samen met je mede cursisten worden de ervaringen en problemen besproken. Tijdens de training wordt veel aandacht besteed aan logica en wordt je uitgedaagd om deze toe te passen op je eigen situatie.

Aan het einde van deze cursus bent u in staat:

  • De belangrijkste uitgangspunten van financiële overzichten toe te passen;
  • De meest gebruikte overzichten (Winst en Verliesrekening, Balans en Kasstroomoverzicht) te lezen;
  • De belangrijkste financiële termen in het grote geheel te plaatsen;
  • Te beoordelen wanneer een financieel expert te raadplegen en;
  • Een beter inhoudelijk gesprek te voeren met de financieel verantwoordelijke van uw onderneming.

Finance is LEUK!

Dat weet ik sinds ik de training ‘financiële overzichten doorgronden’ bij Susan heb gevolgd. Susan heeft ervaring als Business Controller in uiterst uitdagende bedrijfsomstandigheden.Dat blijkt uit de sprekende (soms hilarische) voorbeelden die ze in haar training gebruikt. Hiermee weet ze financiële onderwerpen tot leven te brengen. Haar enthousiasme en humor zijn aanstekelijk. Hierdoor is het niet alleen leuk om haar training te volgen, maar blijft de kennis ook echt ‘plakken’. De interactieve vorm waarin Susan haar training doet maakt dat ik als deelnemer de stof meteen toe kon passen in voor mij relevante situaties.
Dankzij de training van Susan kan ik nu veel beter een ‘balans’ en een ‘winst- en verlies rekening’ lezen en begrijp ik veel beter het nut ervan.

Karel Haan – Leadership and Consultancy behaviors trainer at Canon-Océ

De waardekringloop vormt de basis voor alle financiële overzichten. Telkens vindt er een activiteit plaats (A) die wordt weergegeven in de Winst en Verliesrekening of het Kasstroomschema. Deze activiteit heeft ook aan andere stand (B) van de bezittingen tot gevolg die wordt vastgelegd in de Balans.Gedurende de ochtend worden de belangrijkste uitgangspunten besproken en in een kader geplaatst. Immers alle financiële overzichten worden gemaakt op basis van de zeven accounting grondslagen. Vervolgens komen achtereenvolgend de belangrijkste overzichten aan bod: de Winst en Verliesrekening, de Balans en het Kasstroomoverzicht. De aanpak volgt een vaste structuur. Gestart wordt met het uitleggen van het overzicht. Vervolgens worden de deelnemers in kleine groepen verdeeld om een opdracht uit te werken. (Bijvoorbeeld: Maak je eigen persoonlijke Winst en Verliesrekening.) Als afsluiting van een onderwerp wordt het overzicht van de deelnemers besproken. Hierdoor ontstaat onmiddellijk een aansluiting naar de praktijk. De overzichten worden niet uitsluitend "stand alone" besproken maar ook de onderlinge relaties komen uitvoerig aan bod. Dit gebeurt aan de hand van de waardekringloop.  

Voorbereiding

Als voorbereiding op de cursus stuurt u de door u meest toegepaste financiële overzichten in. Tijdens de cursus worden de overzichten die ingeleverd zijn besproken en de structuur toegelicht.

Literatuur

Om ook na het volgen van de cursus verdere verdieping en verbreding van kennis mogelijk te maken wordt naast de cursus map ook het boek Financieel Management voor de niet-financiële manager, Deel 1: Jaarverslaggeving van Hilterman verstrekt.

Video's

Wil je een indruk ontvangen van de training? Kijk dan naar onderstaande video waarin ik uitleg wat de belangrijkste doelen van de onderneming zijn. 

 

Direct inschrijven voor de Finance for Non-Financials Introductie cursus

De cursusdag zal als volgt worden ingedeeld:Waardenrkingloop volledig

Het is mogelijk om in aansluiting op de cursus een (reeks van) coaching gesprekken te boeken. Hierin kunnen vragen en concepten specifiek voor de eigen situatie en onderneming besproken worden.

Direct inschrijven voor de Finance for Non-Financials introductie cursus

Bestemd voor Niet-financiële professionals
Maximaal aantal deelnemers 6 personen
Prijs € 998,- excl. BTW
Cursusduur Eén dag
Docent Drs. Susan Marcussen-Geelen RC
Lokatie & Data In onderling overleg.
Dagindeling 08:30 – 09:00 uur Ontvangst
09:00 – 12:30 uur Blok 1
12:30 – 13:30 uur Lunch
13:30 – 17:30 uur Blok 2

Direct inschrijven voor de Finance for Non-Financials introductie cursus

Inschrijving Finance for Non-Financials introductie cursus

Inschrijven voor: Financiële overzichten ontrafeld en verklaard!

€ 998,00
Exclusief BTW.
€ 1.207,58
Inclusief BTW.

Contactgegevens

Zal uitsluitend bij calamiteiten worden gebruikt.

Factuurgegevens

Indien afwijkend factuuradres hier graag vermelden.

Overige

** Indien er geen training binnen de aangegeven periode wordt aangeboden kunt u verzoeken de inschrijving te annuleren. In een dergelijk geval zal het inschrijfgeld zonder aftrek van kosten aan u worden geretourneerd.

Wij waarderen het zeer indien meerdere collega's gezamenlijk een training volgen. Elke tweede deelnemer van een training krijgt daarom 20% korting, de derde 30% en alle volgende 40%.

Wij zouden onze promotors graag willen bedanken.

 

Meer informatie? Wij bellen u terug: