Begrijp de financieel expert van uw onderneming

Een kleine in-company groep, zeer gemotiveerde deelnemers5 dagen in 1 week

Tijdens uw werk voert u regelmatig gesprekken met financials. Daarbij merkt u op dat u onvoldoende kennis van de uitgangspunten en structuren heeft om een goede inhoudelijke discussie te voeren. Dit terwijl u wel de verantwoordelijkheid draagt. Voor exact deze problematiek is de cursus Begrijp de financieel expert van uw onderneming ontwikkeld. Financials hebben een methodiek ontwikkeld om de werkelijkheid in getallen te vangen. Leer de taal van de Financial lezen maar zeker zo belangrijk, spreken. Samen met uw mede cursisten worden de ervaringen en problemen besproken. Tijdens de training wordt veel aandacht besteed aan de logica in de financiële overzichten en wordt u uitgedaagd om deze toe te passen op uw eigen situatie.

Aan het einde van deze cursus bent u in staat:

 • De belangrijkste uitgangspunten van financiële overzichten toe te passen;
 • De meest gebruikte overzichten te lezen en daaruit conclusies te destilleren;
 • Meest gangbare management accounting begrippen toe te passen zoals activity based accounting, budgetting, variances;
 • Management accounting technieken toe te passen met management control zoals Investment proposals, KPI's, Balanced scorecard;
 • Een investeringsanalyse te maken en de belangrijkste termen en methoden toe te passen;
 • Enkele financieringsbegrippen te plaatsen;
 • Een beter inhoudelijk gesprek te voeren met de financieel verantwoordelijke van uw onderneming.

De eerste cursusdag wordt besteed aan de belangrijkste uitgangspunten en de financiële overzichten. Dag twee en drie worden besteed aan management accounting vraagstukken en het gebruik van deze overzichten in uw dagelijks werk. De impact van en het goed gebruik van Ratio's voor het bijsturen van uw onderneming. Tijdens dag vier komen investeringsvraagstukken en de daarbij behorende technieken aan de orde. Op de laatste dag wordt de management game gespeeld waarbij alle thema’s de revue passeren.

Voorbereiding

Als voorbereiding op de cursus levert u de financiële overzichten in die u veelvuldig gebruikt. Deze overzichten worden tijdens de training toegepast om de aansluiting te maken tussen de theorie van de training en uw praktijk. Tijdens de cursus worden de ingeleverde overzichten en de vragen behandeld.

Literatuur

Om ook na het volgen van de cursus verdere verdieping en verbreding van kennis mogelijk te maken wordt naast de cursus map ook het drieluik Financieel Management voor de niet-financiële manager, Deel 1: Jaarverslaggeving, Deel 2 Management Accounting & Control, Deel 3 Financiële Beheersaspecten van Hilterman verstrekt.

Meer diepgang kan gevonden worden in:

 • Klaassen J, Hoogendoorn M, Vergoossen R; Externe verslaggeving (NL)
 • Koetzier W, Epe P; Management Accounting (NL)
 • Franssen M, Schepers F; Management Control (NL)
 • Zimmerman J; Accounting for Decision Making and Control (EN)
 • Brealey R, Myers S, Allen F; Principles of Corporate finance (EN)
 • Hiltermann; Jatten van de baas (NL)
 • Jans; Inleiding in de administratieve organisatie (NL)

Direct inschrijven voor deze cursus

De cursusdagen zullen als volgt worden ingedeeld:

Dag I Introductie:

 • De belangrijkste grondbeginselen
 • Verlies en winstrekening, Balans en Kasstroom overzicht
 • Toepassen overzichten
 • Leren praten over financials

Dag 2 Management Accounting technieken:

 • Activity Based Costing
 • Budgetting and beyond Budgetting
 • Strategic Plans
 • KPI's

Dag 3 Management Control technieken en ondernemingsbeheersing:

 • Aandeelhouderswaarde ROIC, ROA, ROCE
 • De structuur en samenhang van operationele ratio's
 • Welke financiële mechanismen zijn er om de onderneming te beheersen?

Dag 4 Investeringsbeslissingen:

 • Pay back period
 • Return on Investment
 • Internal Rate of Return
 • Hoe verkoop ik mijn investeringsvoorstel aan de controller?

Dag 5 Management Game:

 • Kies uw investering
 • Hoeveel krediet ga ik opnemen om te kunnen investeren?
 • Waarin ga ik in investeren?
 • Maak uw jaarverslag
 • Wie heeft de beste onderneming?
 • Afsluiting
 • Gelegenheid voor beantwoording van persoonlijke vragen

Het is mogelijk om in aansluiting op de cursus een (reeks van) coaching gesprekken te boeken. Hierin worden vragen en concepten specifiek voor de eigen situatie en onderneming besproken. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op.

Direct inschrijven voor deze cursus

Voor professionals die al ervaring hebben met het nemen van financiële beslissingen bieden wij een executive programma aan. Door de grotere ervaring van de deelnemers en de kleinere groep zal er minder aandacht worden besteed aan de theoretische aspecten van de thema’s maar meer op niveau worden gediscussieerd.

Bestemd voor

Niet-financiële professionals

Maximaal aantal deelnemers 6 personen  
Prijs € 3.998,- ex BTW  
Cursusduur Vijf dagen
Docent Drs. Susan Marcussen-Geelen RC,
Lokatie & Data In onderling overleg.
Dagindeling Dag 1
08:30 – 09:00 uur Ontvangst
09:00 – 12:30 uur Blok 1
12:30 – 13:30 uur Lunch
13:30 – 17:30 uur Blok 2
Dag 2-4
08:30 – 12:30 uur Blok 1
12:30 – 13:30 uur Lunch
13:30 – 17:30 uur Blok 2
Dag 5
08:30 – 12:30 uur Blok 1
12:30 – 13:30 uur Lunch
13:30 – 16:30 uur Blok 2

Direct inschrijven voor deze cursus

Maak een keuze uit onderstaande cursussen om u in te schrijven:

Professional cursus Executive cursus

 

Meer informatie? Wij bellen u terug: