Gebruik Financieel Management in uw voordeel

Financiën leren in 10 dagen10 dagen in 10 maanden

Het programma gebruik Financieel Management in uw voordeel is erop gericht alle van belang zijnde financiële begrippen voor de niet-financiële professional te verduidelijken. Het echte leren vind niet plaats tijdens een cursus. De stappen die u maakt ontstaan door het toepassen van finance in uw dagelijkse praktijk. Door telkens een maand tussen de trainingsdagen te plannen kunt u het geleerde toepassen en problemen die u tegen komt in de daaropvolgende sessies ter sprake brengen. Dit biedt u de unieke gelegenheid om in een continue modus van leren, proberen, evalueren en presteren te komen.

Tijdens de trainingen wordt veel aandacht besteed aan het zelfstandig nemen van beslissingen en het discussiëren op basis van financiële grondslagen. Het programma is gericht op professionals waarbij een maximale efficiëntie van de kennisoverdracht voorop staat. Dit komt concreet tot uiting in de door zoveel mogelijk rendement uit de bestede tijd te genereren.

Aan het einde van dit programma bent u in staat:

 • De uitgangspunten van financiële overzichten toe te passen;
 • De overzichten te lezen en daaruit conclusies te destilleren;
 • Management accounting begrippen toe te passen zoals activity based accounting, budgetting, variances;
 • Management control begrippen toe te passen zoals Investment proposals, KPI's Balanced scorecard;
 • Investeringsanalyses te maken en de termen en methoden toe te passen;
 • Financieringsbegrippen te plaatsen;
 • Een beter inhoudelijk gesprek te voeren met de financieel verantwoordelijke van uw onderneming.

Een vakvrouw!

Susan weet op een bijzondere manier theorie en praktijk aan elkaar te verbinden en neemt de tijd om iedere vraag op een bevredigende manier te beantwoorden.
Susan heeft een brede ervaring opgedaan in diverse controlling functies binnen Océ, een internationaal georiënteerd bedrijf in de printer business. Daarnaast heeft ze een stevige theoretische achtergrond opgedaan, middels een academische opleiding bedrijfseconomie en een post-doctorale controllers opleiding aansluitend, beide aan de Universiteit Maastricht. Middels haar altijd positieve uitstraling heeft zij deze theoretische kennis in het verleden altijd prima weten over te brengen op studenten van de Universiteit Maastricht en op interne cursussen binnen Océ. Susan weet op een bijzondere manier theorie en praktijk aan elkaar te verbinden en neemt de tijd om iedere vraag op een bevredigende manier te beantwoorden. Een vakvrouw!

Wiel Dings, WIEL MEET AGAIN interim management & consultancy

De programma-inhoud staat voor 75% vast op basis van de grondbeginselen en overzichten. De overige 25% worden in onderling overleg vastgesteld naar aanleiding van de behoefte van de deelnemers.

Gestart wordt met de belangrijkste uitgangspunten en de financiële overzichten. Vervolgens zullen management accounting vraagstukken en het gebruik van deze overzichten in uw dagelijks werk aan de orde komen. Tijdens vervolg bijeenkomsten zullen investeringsvraagstukken (Corporate Finance) en de daarbij behorende technieken besproken worden. Op de laatste dag van het programma wordt als afsluiting de management game gespeeld.

Voorbereiding

Als voorbereiding op de cursus vult u een vragenlijst in, de Financials in context, ontwikkeld door Finance for Non-Financials.  Tijdens de cursus worden de ingeleverde overzichten en de vragen behandeld.

Literatuur

Om ook na het volgen van de cursus verdere verdieping en verbreding van kennis mogelijk te maken wordt naast de cursus map ook het drieluik Financieel Management voor de niet-financiële manager, Deel 1: Jaarverslaggeving, Deel 2 Management Accounting & Control, Deel 3 Financiële Beheersaspecten van Hilterman verstrekt.

Meer diepgang kan gevonden worden in:

 • Klaassen J, Hoogendoorn M, Vergoossen R; Externe verslaggeving (NL)
 • Koetzier W, Epe P; Management Accounting (NL)
 • Franssen M, Schepers F; Management Control (NL)
 • Zimmerman J; Accounting for Decision Making and Control (EN)
 • Brealey R, Myers S, Allen F; Principles of Corporate finance (EN)
 • Hiltermann; Jatten van de baas (NL)
 • Jans; Inleiding in de administratieve organisatie (NL)

Direct inschrijven voor deze cursus

De cursusdagen zullen als volgt worden ingedeeld:

Blok 1 De jaarrekening

 • De belangrijkste grondbeginselen
 • Verlies en winstrekening, Balans en Kasstroom overzicht
 • Toepassen overzichten
 • Leren praten over Financials

Blok 2 Management Accounting technieken

 • Activity Based Costing
 • Budgetting and beyond Budgetting
 • Strategic Plans
 • KPI's

Blok 3 Management Control technieken en ondernemingsbeheersing

 • Aandeelhouderswaarde ROIC, ROA, ROCE
 • Welke financiële mechanismen zijn er om de onderneming te beheersen?

Blok 4 Corporate Finance en investeringsbeslissingen

 • Risico en Tijd
 • Pay back period
 • Return on Investment
 • Internal Rate of Return
 • Grote investeringen wat levert het me op?
 • Bedrijfsovername hoe bepaal ik een prijs?
 • Hoe verkoop ik mijn investeringsvoorstel aan de controller?

Dag 10 Management Game

 • Kies uw onderneming
 • Hoe gaat het met mijn onderneming?
 • Waar ga ik in investeren?
 • Wie heeft de beste onderneming?
 • Afsluiting
 • Gelegenheid voor beantwoording van persoonlijke vragen

Het is mogelijk om in aansluiting op de cursus een (reeks van) coaching gesprekken te boeken. Hierin worden vragen en concepten specifiek voor de eigen situatie en onderneming besproken. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op.

Direct inschrijven voor deze cursus

Bestemd voor

Niet-financiële professionals en executives

Bestemd voor Professionals cursus  
Maximaal aantal deelnemers 6 personen  
Prijs € 7.998,- ex BTW  
Cursusduur Tien dagen (1 maal per maand)
Docent Drs. Susan Marcussen-Geelen RC,
Lokatie & Data In onderling overleg.
Dagindeling 08:30 – 09:00 uur Ontvangst
09:00 – 12:30 uur Blok 1
12:30 – 13:30 uur Lunch
13:30 – 17:30 uur Blok 2

Direct inschrijven voor deze cursus

Maak een keuze uit onderstaande cursussen om u in te schrijven:

Professional cursus Executive cursus

 

Meer informatie? Wij bellen u terug: