Disclaimer

Finance for Non-Financials (F4NF) besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van deze website. De verstrekte informatie op de website wordt zo actueel mogelijk bijgehouden. Toch kan het zijn dat de weergegeven informatie op de website niet geheel juist is. Het staat F4NF vrij op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen. F4NF kan geen garantie geven voor het door de bezoeker beoogde resultaat op basis van de op deze website verstrekte informatie. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Het is de bezoekers van deze website niet toegestaan verstrekte (auteursrechtelijk beschermde) informatie, producten of diensten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van F4NF anders dan voor eigen gebruik, op enige manier te vermenigvuldigen, verspreiden of openbaar te maken.

F4NF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of enigerlei verband houdt met gebruik van deze website en of met de onmogelijkheid deze site te kunnen raadplegen.