Cijfers tot leven brengen voor financials

1 dag

Je klant introduceren in de wereld van Financieel Management

Wil je meer toegevoegde waarde leveren voor je klanten? Wil je dat je klanten jouw producten en besproken thema’s daadwerkelijk gaan toepassen? Wil je sterk en inhoudelijk met je klanten communiceren kom dan naar de training “Cijfers tot leven brengen” voor de financieel professional.

Doelstelling:

Als expert heb je veel kennis en ervaring om goede financiële producten op te leveren. Een perfecte analyse of subliem samengestelde jaarrekening genereren echter pas toegevoegde waarde voor de klant als hij deze begrijpt en kan omzetten in relevante acties!

Wil je een hogere klanttevredenheid? Wil je meer impact en advies uren? Wil je meer plezier en vertrouwen voor je klant? Schrijf je dan in voor de training zodat je de klant in staat stelt jouw expertise in zijn voordeel toe te passen!

Direct inschrijven voor deze cursus

Gestart wordt met een bespreking van de meest voorkomende en storende kennis hiaten bij niet-financiële professionals met betrekking tot financiële overzichten uit de jaarrekening. Hierbij komen telkens twee aspecten naar voren, hoe herken ik hiaten bij mijn gesprekpartners en welke structuren kan ik toepassen om financiële concepten uit de jaarrekening te verklaren.

Vervolgens wordt het vizier gericht op daadkrachtig gebruik van de belangrijkste financiële pijlers. Welke grondbeginselen uit managerial- en corporate finance zijn voor iedere professional onontbeerlijk om goede beslissingen te nemen. Het herhaaldelijk verwijzen naar deze grondbeginselen creëert een toepasbare structuur voor uw gesprek partners.

Nadat we weten welke kennis bij de meeste managers ontbreekt en welke grondbeginselen het beste werken om niet-financiële professionals te overtuigen gaan we werken aan uw rapportering. Ten behoeve van de training neemt u een (geanonimiseerde versie) van een rapportage mee. Deze gaan we met behulp van Grafieken, Kleuren, Pijlen, Doelstellingen en Teksten tot leven brengen voor de manager.  

De dag wordt afgesloten met een reeks van valkuilen, tips en handigheden voor financials.

Direct inschrijven voor deze cursus

Bestemd voor Financiële professionals
Maximaal aantal deelnemers 6 personen
Prijs € 998,- excl. BTW
Cursusduur Eén dag
Docent Drs. Susan Marcussen-Geelen RC,
Lokatie & Data In onderling overleg.
Dagindeling 08:30 – 09:00 uur Ontvangst
09:00 – 12:30 uur Blok 1
12:30 – 13:30 uur Lunch
13:30 – 17:30 uur Blok 2

Direct inschrijven voor deze cursus

Inschrijven voor: Cijfers tot leven brengen voor financials

€ 998,00
Exclusief BTW.
€ 1.207,58
Inclusief BTW.

Contactgegevens

Zal uitsluitend bij calamiteiten worden gebruikt.

Factuurgegevens

Indien afwijkend factuuradres hier graag vermelden.

Overige

** Indien er geen training binnen de aangegeven periode wordt aangeboden kunt u verzoeken de inschrijving te annuleren. In een dergelijk geval zal het inschrijfgeld zonder aftrek van kosten aan u worden geretourneerd.

Wij waarderen het zeer indien meerdere collega's gezamenlijk een training volgen. Elke tweede deelnemer van een training krijgt daarom 20% korting, de derde 30% en alle volgende 40%.

Wij zouden onze promotors graag willen bedanken.

 

Meer informatie? Wij bellen u terug: