Blog: Artikel nieuwsbrief Triceps door Guy Kessels

Female Financial die het heft in eigen handen neemt

 

In onze nieuwsbrief berichten we regelmatig over de (bijzondere) zaken waar Triceps-kandidaten mee bezig zijn. Deze keer een interview met één van de kandidaten die Guy Kessels heeft opgezocht in het kader van zijn begeleiding van Female Financials. Het betreft Susan Marcussen-Geelen, controller bij Océ maar inmiddels eigenaar van het door haar zelf opgezette trainingsbureau “Finance for non-financials”. Zij had het lef om gevolg te geven aan haar werkelijke drijfveren en ambities.

Je hebt de stap gezet om een eigen trainings- en adviesbureau te starten. Kun je aangeven hoe dat besluitvormingsproces verlopen is en wat uiteindelijk de doorslag heeft gegeven bij je beslissing?
Ik heb altijd een sterke interesse gehad in het ontwikkelen van mensen. Ik ben ervan overtuigd dat met voldoende training en stimulans, veel meer gerealiseerd kan worden en plezier in werken toeneemt.
Ik heb de afgelopen jaren als controller in loondienst gewerkt bij een internationale beursgenoteerde onderneming. Hierbij heb ik veel verschillende functies vervuld in binnen- en buitenland. Daarbij kreeg ik steeds meer last van het gevoel dat ik wel erg weinig invloed kon uitoefenen op het beleid van de onderneming. Het gevoel van de grote olietanker waarbij jouw bijdrages eigenlijk niet terug te vinden zijn in de koers van het schip.

Susan Marcussen-Geelen

In mijn zoektocht naar voldoening heb ik met veel mensen in mijn omgeving gesproken en daarnaast de professionele hulp ingeschakeld van Guy Kessels, Triceps. Na afloop van onze gesprekken heb ik veel tijd besteed aan heel basale vragen als: “Wat wil ik eigenlijk?”, “Wat vind ik leuk?” en “Waar haal ik voldoening uit?” Voor mij resulteerde dat in: “Ik wil het zelf doen.”, “Ik wil met mensen bezig zijn.” En “Mijn vak en mijn kennis is Controlling.” Uiteindelijk heb ik besloten de stap naar zelfstandigheid “gewoon” te zetten omdat ik besefte dat als ik het nu niet doe, het er nooit meer van zou komen. Bij die besluitvorming hebben de gesprekken met Guy zeer geholpen.

Welke persoonlijke kenmerken hebben een rol gespeeld bij deze beslissing?
Het bezig willen zijn met de ontwikkeling van mensen is voor mij een “vrouwelijke” eigenschap. De reden dat ik mijn eigen bureau begonnen ben en niet bij De Baak of Alex van Groningen ben gaan werken komt voort uit mijn dyslexie. Ik heb altijd moeten vechten om te bereiken wat ik gerealiseerd heb. Die zelfde vechtersmentaliteit spoort me aan om de grenzen van mijn kunnen op te zoeken. In loondienst is te makkelijk, te veel vooraf bepaald. Ik wil weten of ik dit kan.

Wat was je idee achter het opzetten van een trainingsbureau. Zijn die er niet al voldoende?
Natuurlijk zijn er al veel trainingsbureaus. Maar ik denk dat ik het beter kan omdat ik een aantal jaren voor de klas heb gestaan en mijn didactische bekwaamheid heb. Ik weet dus hoe je kennis effectief kunt overdragen. Daarnaast heb ik internationale werkervaring bij een grote onderneming waardoor ik de praktijk kan inbrengen in mijn trainingen. Ten derde heb ik als Register Controller maximale theoretische onderbouwing en “last but not least” ben ik zo dyslectisch als een deur. Als je je afvraagt of dit een pre is? Zelf lees ik niet. Dat houdt in dat ik alles wat ik hoor onmiddellijk in een kader moet plaatsen om het te kunnen snappen en onthouden. Ik ben sterk visueel en verbaal ingesteld.* Als ik een vraag krijg uit de groep zal ik deze dus plaatsen in mijn verhaal. Komt het nog, dan wordt hij geparkeerd. Is het al geweest dan gaan we terug naar de bron en test ik de uitgangspunten en de stappen die gezet zijn. Gedurende een training merk ik dat deze aanpak de deelnemers enorm aanspreekt. Dat is natuurlijk voor mij de ultieme voldoening.

Wat is je uiteindelijke ambitie?
Ik wil mijn cursisten in de kortst mogelijke tijd een gevoel voor “finance” bijbrengen, dat nooit meer weggaat. Op een manier dat ze het effectief en leuk vinden. Dat ze voor de rest van hun carrière “besmet” zijn en zich altijd zullen afvragen: “Wat is de financiële consequentie van deze beslissing of deze gebeurtenis?” “Snap ik wat er is voorgevallen, waardoor dit effect is veroorzaakt?” Voor mij persoonlijk wil ik veel verschillende bedrijven zien, veel verschillende mensen ontmoeten en deze verder helpen. En er als ondernemer natuurlijk een goed belegde boterham aan over houden.

Zijn er naar aanleiding van de genomen stappen “lessons learned” die je met anderen zou willen delen?
Het opstarten van een eigen bedrijf is taai. Het duurt veel langer dan gepland en het kost meer dan je denkt. Een advies is dan ook om uitgaven uit te stellen tot het echt niet langer kan en om zeer bewust te proberen de kosten te minimaliseren. En weet je het verschil niet tussen kosten en uitgaven, kom dan in ieder geval naar mijn cursus!

http://www.triceps.nl/nl/nieuwspunt/female-financial-die-het-heft-in-eigen-handen-neemt.htm


Blader door onze blogberichten: Zaken simpel...


Bekijk al onze blogberichten