Referentie: Terugkoppeling module finance (game)

Beste Susan, (organisator training) en (CEO)

Overall kijk ik terug op een geslaagde en inhoudelijk goede dag. Het geeft weer even een totaalbeeld van de verschillende fenanciële processen en waar we het uiteindelijk allemaal voor doen. De reden dat ik met name enthousiast ben over de training is dat met simpele en praktische voorbeelden zaken werden uitgelegd en er veel interactie was.

In de praktijk pas ik het op 2 manieren toe:

  1. De opmerking die Susan regelmatig maakte was: “wat is je conclusie”? en “wat worden je acties”? Ik merk dat we regelmatig wel een conclusie trekken maar vervolgens er geen actie aan koppelen. Dat betekent meestal in de praktijk dat er ook niets gaat veranderen. Dit betreft niet alleen op het gebied van financiën maar eigenlijk voor alles. Ik heb mezelf voorgenomen om deze twee uitspraken dagelijks te gaan gebruiken en over te brengen richting mijn medewerkers. Dit heeft afgelopen woensdag al plaatsgevonden tijdens mijn 4 wekelijkse financiële reviews. Waarbij we steeds weer de vraag stelden aan medewerkers wat is conclusie en wat worden je acties. Deze acties hebben we ook genoteerd en rondgestuurd aan het einde van de dag. Zodoende weet iedereen welke acties opgepakt dienen te worden.

  2. Het maken van een forecast is iets dat we tot op heden niet deden. Afgelopen week heb ik met onze business controller 2 uur een brainstormsessie gehad om ideeën te bedenken hoe we dit kunnen concretiseren. Tevens heb ik hier over gesproken met financials, zij hebben ook ideeën aangedragen (oa rolling forecast van 12 maanden).

We werken de verschillende ideeën de komende periode uit en streven er naar om vanaf de volgende periode dit te kunnen implementeren. Op die manier kunnen we met mijn medewerkers een forecast maken en elke periode updaten.

 

Mochten er nog vragen of tips zijn dan hoor ik dat uiteraard graag.

Alvast een prettig weekend.

Met vriendelijke groet,

(Deelnemer) • Business Unit Manager

 

Conclusies en acties


Blader door onze blogberichten: Hendrix Genetics... Uitdagend programma,...


Bekijk al onze blogberichten